American Graffiti 1970 Ford Mustang Boss 429 1 18 Dioramadrivrutin
American modelllllerler Builders 676 N skala SP Typ 22 Two -berättelse Depot byggnad Kit

Välkommen till alkoholhjälpen!

Alkoholproblem, alkoholist eller alkoholberoende?

American Muscle 1 18 1970 Chevy Monte billo SS Chrome Polished (PLZ READ)
AMERICAN MUSSCLE Sports 1986 Corvette NY METS - värld Series 1 18 -NIB

Kanske tycker du inte att någon av de beskrivningarna passar på dig och din situation? Oavsett vad andra säger om det eller vad du kallar det för själv så hoppas vi att du har nytta av den här sidan.

Alkoholhjälpen består av ett diskussionsforum där du kan läsa och diskutera frågor kring förändrade alkoholvanor med andra användare och med oss som arbetar med alkoholhjälpen. Du kan också anmäla dig till mer stöd i form av fördjupad bedömning av dina alkoholvanor, program som kan hjälpa dig förändra dina vanor och möjlighet att ställa frågor till våra rådgivare.

Du kan även kontakta oss på American flygagaer 6 -48239 S skala TTOS 2005 Milk Tank Bil LN låda eller följa oss på Facebook eller Twitter (Tänk på att inte skicka känslig eller privat information via mejl eller sociala medier).

Rådgivare

Här är vi som arbetar på alkoholhjälpen just nu:

Rosette är beteendevetare och håller utbildningar i Motiverande samtal. Hon har även lång erfarenhet som rådgivare på Alkohollinjen.

Magnus har varit med sedan alkoholhjälpen startade 2007 och arbetar som kurator påAmerican flygagaer 6 -48348 S skala Northern Pacific lådabil NIB, Beroendecentrum Stockholm

Carina är beteendevetare och arbetar med CRAFT för anhöriga till någon med beroendeproblematik samt håller utbildningar i Motiverande Samtal. Hon har även skrivit böcker för anhöriga.

Sofia är psykolog och arbetar som rådgivare på anhörigstödet. Hon har lång erfarenhet av smärt- och stressrehabilitering och har även arbetat med depression och ångest.

Li-Lo är socionom och arbetar som utbildare och handledare i Motiverande samtal. Li-Lo arbetar även som rådgivare på Alkohollinjen.

Nell är beteendevetare och arbetar som rådgivare på alkoholhjälpen och Alkohollinjen. Hon arbetar även med utbildning och handledning i Motiverande samtal.

American flygagaer 6 -4847 S skala Santa Fe PA AA Diesel Locomotive Set NIB